acoy

Kullanım örnekleri

acoy
treatment of trust with a friend
icon arrow

treatment

Phonetic: "/ˈtɹiːtmənt/"

Part Of Speech: noun


Definition: The process or manner of treating someone or something.

Example: He still has nightmares resulting from the treatment he received from his captors.


Definition: Medical care for an illness or injury.

Example: A treatment or cure is applied after a medical problem has already started.


Definition: The use of a substance or process to preserve or give particular properties to something.


Definition: A treatise; a formal written description or characterization of a subject.


Definition: A brief, third-person, present-tense summary of a proposed film.


Definition: Entertainment; treat

icon arrow

of

Phonetic: "/ɔv/"

Part Of Speech: preposition


Definition: Expressing distance or motion.


Definition: Expressing separation.


Definition: Expressing origin.


Definition: Expressing agency.


Definition: Expressing composition, substance.


Definition: Introducing subject matter.


Definition: Having partitive effect.


Definition: Expressing possession.


Definition: Forming the "objective genitive".


Definition: Expressing qualities or characteristics.


Definition: Expressing a point in time.

icon arrow

trust

Phonetic: "/trʊst/"

Part Of Speech: noun


Definition: Confidence in or reliance on some person or quality.

Example: He needs to regain her trust if he is ever going to win her back.


Definition: Dependence upon something in the future; hope.


Definition: Confidence in the future payment for goods or services supplied; credit.

Example: I was out of cash, but the landlady let me have it on trust.


Definition: That which is committed or entrusted; something received in confidence; a charge.


Definition: That upon which confidence is reposed; ground of reliance; hope.


Definition: Trustworthiness, reliability.


Definition: The condition or obligation of one to whom anything is confided; responsible charge or office.


Definition: The confidence vested in a person who has legal ownership of a property to manage for the benefit of another.

Example: I put the house into my sister's trust.


Definition: An estate devised or granted in confidence that the devisee or grantee shall convey it, or dispose of the profits, at the will, or for the benefit, of another; an estate held for the use of another.


Definition: A group of businessmen or traders organised for mutual benefit to produce and distribute specific commodities or services, and managed by a central body of trustees.


Definition: Affirmation of the access rights of a user of a computer system.

icon arrow

trust

Phonetic: "/trʊst/"

Part Of Speech: verb


Definition: To place confidence in; to rely on, to confide, or have faith, in.

Example: We cannot trust anyone who deceives us.


Definition: To give credence to; to believe; to credit.


Definition: To hope confidently; to believe (usually with a phrase or infinitive clause as the object)

Example: I trust you have cleaned your room?


Definition: To show confidence in a person by entrusting them with something.


Definition: To commit, as to one's care; to entrust.


Definition: To give credit to; to sell to upon credit, or in confidence of future payment.

Example: Merchants and manufacturers trust their customers annually with goods.


Definition: (followed by to) To rely on (something), as though having trust (on it).

Example: Having lost the book, he had to trust to his memory for further details.


Definition: To risk; to venture confidently.


Definition: To have trust; to be credulous; to be won to confidence; to confide.


Definition: To sell or deliver anything in reliance upon a promise of payment; to give credit.

icon arrow

trust

Phonetic: "/trʊst/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Secure, safe.


Definition: Faithful, dependable.


Definition: Of or relating to a trust.

icon arrow

with

Part Of Speech: adverb


Definition: Along, together with others, in a group, etc.

Example: Do you want to come with?

icon arrow

with

Part Of Speech: preposition


Definition: Against.

Example: He picked a fight with the class bully.


Definition: In the company of; alongside, close to; near to.

Example: He went with his friends.


Definition: In addition to; as an accessory to.

Example: She owns a motorcycle with a sidecar.


Definition: Used to indicate simultaneous happening, or immediate succession or consequence.

Example: Jim was listening to Bach with his eyes closed.


Definition: In support of.

Example: We are with you all the way.


Definition: In regard to.

Example: He was pleased with the outcome.


Definition: To denote the accomplishment of cause, means, instrument, etc; – sometimes equivalent to by.

Example: slain with robbers


Definition: Using as an instrument; by means of.

Example: Find what you want instantly with our search engine.


Definition: Using as nourishment; more recently replaced by on.


Definition: Having, owning.

Example: It was small and bumpy, with a tinge of orange.


Definition: Affected by (a certain emotion or condition).

Example: He spoke with sadness in his voice.


Definition: Prompted by (a certain emotion).

Example: green with envy; flushed with success

icon arrow

a

Phonetic: "/æɪ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The name of the Latin script letter A/a.

icon arrow

friend

Phonetic: "/fɹɛnd/"

Part Of Speech: noun


Definition: A person other than a family member, spouse or lover whose company one enjoys and towards whom one feels affection.

Example: John and I have been friends ever since we were roommates at college.   Trust is important between friends.   I used to find it hard to make friends when I was shy.


Definition: An associate who provides assistance.

Example: The Automobile Association is every motorist's friend.   The police is every law-abiding citizen's friend.


Definition: A person with whom one is vaguely or indirectly acquainted.

Example: a friend of a friend;  I added him as a friend on Facebook, but I hardly know him.


Definition: A person who backs or supports something.

Example: I’m not a friend of cheap wine.


Definition: An object or idea that can be used for good.

Example: Wiktionary is your friend.


Definition: (used only in the vocative) Used as a form of address when warning someone.

Example: You’d better watch it, friend.


Definition: A function or class granted special access to the private and protected members of another class.


Definition: A spring-loaded camming device.


Definition: A lover; a boyfriend or girlfriend.


Definition: A relative, a relation by blood or marriage.

Example: Friends agree best at a distance.

icon arrow

friend

Phonetic: "/fɹɛnd/"

Part Of Speech: verb


Definition: To act as a friend to, to befriend; to be friendly to, to help.


Definition: To add (a person) to a list of friends on a social networking site; to officially designate (someone) as a friend.

Türkçe'den İngilizce'ye Çevirmen

Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!

İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor! Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!