bir solucan cinsi

Kullanım örnekleri

bir solucan cinsi
worm genus
icon arrow

worm

Part Of Speech: noun


Definition: A generally tubular invertebrate of the annelid phylum; an earthworm.


Definition: More loosely, any of various tubular invertebrates resembling annelids but not closely related to them, such as velvet worms, acorn worms, flatworms, or roundworms.


Definition: A type of wingless "dragon", especially a gigantic sea serpent.


Definition: Either a mythical "dragon" (especially wingless), a gigantic sea serpent, or a creature that resembles a Mongolian death worm.


Definition: A contemptible or devious being.

Example: Don't try to run away, you little worm!


Definition: A self-replicating program that propagates through a network.


Definition: A graphical representation of the total runs scored in an innings.


Definition: Anything helical, especially the thread of a screw.


Definition: Any creeping or crawling animal, such as a snake, snail, or caterpillar.


Definition: An internal tormentor; something that gnaws or afflicts one’s mind with remorse.


Definition: A strip of linked tiles sharing parallel edges in a tiling.


Definition: The lytta.


Definition: (preceded by definite article) A dance, or dance move, in which the dancer lies on the floor and undulates the body horizontally thereby moving forwards.

icon arrow

worm

Part Of Speech: verb


Definition: To make (one's way) with a crawling motion.

Example: We wormed our way through the underbrush.


Definition: To move with one's body dragging the ground.


Definition: To work one's way by artful or devious means.


Definition: To work (one's way or oneself) (into) gradually or slowly; to insinuate.

Example: He wormed his way into the organization


Definition: To effect, remove, drive, draw, or the like, by slow and secret means; often followed by out.


Definition: (in “worm out of”) To drag out of, to get information that someone is reluctant or unwilling to give (through artful or devious means or by pleading or asking repeatedly).


Definition: To fill in the contlines of (a rope) before parcelling and serving.

Example: Worm and parcel with the lay; turn and serve the other way.


Definition: To deworm (an animal).


Definition: To cut the worm, or lytta, from under the tongue of (a dog, etc.) for the purpose of checking a disposition to gnaw, and formerly supposed to guard against canine madness.


Definition: To clean by means of a worm; to draw a wad or cartridge from, as a firearm.

icon arrow

genus

Phonetic: "/ˈdʒiːnəs/"

Part Of Speech: noun


Definition: A rank in the classification of organisms, below family and above species; a taxon at that rank.

Example: All magnolias belong to the genus Magnolia.


Definition: A group with common attributes.


Definition: A natural number representing any of several related measures of the complexity of a given manifold or graph.


Definition: Within a definition, a broader category of the defined concept.

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.