birbirinden farklı iki hayvan türünü çiftleştirme

Kullanım örnekleri

birbirinden farklı iki hayvan türünü çiftleştirme
cross breeding
icon arrow

cross

Part Of Speech: noun


Definition: A geometrical figure consisting of two straight lines or bars intersecting each other such that at least one of them is bisected by the other.

Example: Put a cross for a wrong answer and a tick for a right one.


Definition: Any geometric figure having this or a similar shape, such as a cross of Lorraine or a Maltese cross.


Definition: A wooden post with a perpendicular beam attached and used (especially in the Roman Empire) to execute criminals (by crucifixion).

Example: Criminals were commonly executed on a wooden cross.


Definition: (usually with the) The cross on which Christ was crucified.


Definition: A hand gesture made in imitation of the shape of the Cross.

Example: She made the cross after swearing.


Definition: A modified representation of the crucifixion stake, worn as jewellery or displayed as a symbol of religious devotion.

Example: She was wearing a cross on her necklace.


Definition: (figurative, from Christ's bearing of the cross) A difficult situation that must be endured.

Example: It's a cross I must bear.


Definition: The act of going across; the act of passing from one side to the other

Example: A quick cross of the road.


Definition: An animal or plant produced by crossbreeding or cross-fertilization.


Definition: (by extension) A hybrid of any kind.


Definition: A hook thrown over the opponent's punch.


Definition: A pass in which the ball travels from by one touchline across the pitch.


Definition: A place where roads intersect and lead off in four directions; a crossroad (common in UK and Irish place names such as Gerrards Cross).


Definition: A monument that marks such a place. (Also common in UK or Irish place names such as Charing Cross)


Definition: A coin stamped with the figure of a cross, or that side of such a piece on which the cross is stamped; hence, money in general.


Definition: Church lands.


Definition: A line drawn across or through another line.


Definition: An instrument for laying of offsets perpendicular to the main course.


Definition: A pipe-fitting with four branches whose axes usually form a right angle.


Definition: (Rubik's Cube) Four edge cubies of one side that are in their right places, forming the shape of a cross.


Definition: The thirty-sixth Lenormand card.


Definition: Crossfire.

icon arrow

cross

Part Of Speech: verb


Definition: To make or form a cross.


Definition: To move relatively.


Definition: (social) To oppose.


Definition: To cross-fertilize or crossbreed.

Example: They managed to cross a sheep with a goat.


Definition: To stamp or mark (a cheque) in such a way as to prevent it being cashed, thus requiring it to be deposited into a bank account.

icon arrow

cross

Part Of Speech: adjective


Definition: Transverse; lying across the main direction.

Example: At the end of each row were cross benches which linked the rows.


Definition: Opposite, opposed to.

Example: His actions were perversely cross to his own happiness.


Definition: Opposing, adverse; being contrary to what one would hope or wish for.


Definition: Bad-tempered, angry, annoyed.

Example: Please don't get cross at me. (or) Please don't get cross with me.


Definition: Made in an opposite direction, or an inverse relation; mutually inverse; interchanged.

Example: cross interrogatories

icon arrow

cross

Part Of Speech: preposition


Definition: Across

Example: She walked cross the mountains.


Definition: Cross product of the previous vector and the following vector.

Example: The Lorentz force is q times v cross B.

icon arrow

breeding

Phonetic: "/ˈbɹiːdɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: Propagation of offspring through sexual reproduction.


Definition: The act of insemination by natural or artificial means.


Definition: The act of copulation in animals.


Definition: The good manners regarded as characteristic of the aristocracy and conferred by heredity.


Definition: Nurture; education; formation of manners.


Definition: Descent; pedigree; extraction.

Example: Your dog has good breeding.


Definition: Ejaculation inside the rectum during bareback anal sex, usually applied to gay pornography.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.

İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor! Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!