broque

Kullanım örnekleri

broque
thick undergrowth
icon arrow

thick

Phonetic: "/θɪk/"

Part Of Speech: noun


Definition: The thickest, or most active or intense, part of something.

Example: It was mayhem in the thick of battle.


Definition: A thicket.


Definition: A stupid person; a fool.

icon arrow

thick

Phonetic: "/θɪk/"

Part Of Speech: verb


Definition: To thicken.

icon arrow

thick

Phonetic: "/θɪk/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Relatively great in extent from one surface to the opposite in its smallest solid dimension.


Definition: Measuring a certain number of units in this dimension.

Example: I want some planks that are two inches thick.


Definition: Heavy in build; thickset.

Example: He had such a thick neck that he had to turn his body to look to the side.


Definition: Densely crowded or packed.

Example: We walked through thick undergrowth.


Definition: Having a viscous consistency.

Example: My mum’s gravy was thick but at least it moved about.


Definition: Abounding in number.

Example: The room was thick with reporters.


Definition: Impenetrable to sight.

Example: We drove through thick fog.


Definition: (Of an accent) Prominent, strong.


Definition: Stupid.

Example: He was as thick as two short planks.


Definition: Friendly or intimate.

Example: They were as thick as thieves.


Definition: Deep, intense, or profound.

Example: Thick darkness.


Definition: Troublesome; unreasonable


Definition: (chiefly of women) Curvy and voluptuous, and especially having large hips.

icon arrow

thick

Phonetic: "/θɪk/"

Part Of Speech: adverb


Definition: In a thick manner.

Example: Snow lay thick on the ground.


Definition: Frequently or numerously.

Example: The arrows flew thick and fast around us.

icon arrow

undergrowth

Part Of Speech: noun


Definition: The plants in a forest which only reach a relatively low height (such as shrubs and bushes).

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!