canalizar

Kullanım örnekleri

canalizar
channel
icon arrow

channel

Phonetic: "/ˈtʃænəl/"

Part Of Speech: noun


Definition: The physical confine of a river or slough, consisting of a bed and banks.

Example: The water coming out of the waterwheel created a standing wave in the channel.


Definition: The natural or man-made deeper course through a reef, bar, bay, or any shallow body of water.

Example: A channel was dredged to allow ocean-going vessels to reach the city.


Definition: The navigable part of a river.

Example: We were careful to keep our boat in the channel.


Definition: A narrow body of water between two land masses.

Example: The English Channel lies between France and England.


Definition: Something through which another thing passes; a means of conveying or transmitting.

Example: The news was conveyed to us by different channels.


Definition: A gutter; a groove, as in a fluted column.


Definition: A connection between initiating and terminating nodes of a circuit.

Example: The guard-rail provided the channel between the downed wire and the tree.


Definition: The narrow conducting portion of a MOSFET transistor.


Definition: (communication) The part that connects a data source to a data sink.

Example: A channel stretches between them.


Definition: (communication) A path for conveying electrical or electromagnetic signals, usually distinguished from other parallel paths.

Example: We are using one of the 24 channels.


Definition: (communication) A single path provided by a transmission medium via physical separation, such as by multipair cable.

Example: The channel is created by bonding the signals from these four pairs.


Definition: (communication) A single path provided by a transmission medium via spectral or protocol separation, such as by frequency or time-division multiplexing.

Example: Their call is being carried on channel 6 of the T-1 line.


Definition: A specific radio frequency or band of frequencies, usually in conjunction with a predetermined letter, number, or codeword, and allocated by international agreement.

Example: KNDD is the channel at 107.7 MHz in Seattle.


Definition: A specific radio frequency or band of frequencies used for transmitting television.

Example: NBC is on channel 11 in San Jose.


Definition: (storage) The portion of a storage medium, such as a track or a band, that is accessible to a given reading or writing station or head.

Example: This chip in this disk drive is the channel device.


Definition: (technic) The way in a turbine pump where the pressure is built up.

Example: The liquid is pressurized in the lateral channel.


Definition: A distribution channel


Definition: A particular area for conversations on an IRC network, analogous to a chat room and often dedicated to a specific topic.


Definition: An obsolete means of delivering up-to-date Internet content.


Definition: A psychic or medium who temporarily takes on the personality of somebody else.

Türkçe-İngilizce dosya Çevirmeni

Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.