kendiyle yüzleşmek

Kullanım örnekleri

kendiyle yüzleşmek
face oneself
icon arrow

face

Phonetic: "/feɪs/"

Part Of Speech: noun


Definition: The front part of the head of a human or other animal, featuring the eyes, nose and mouth, and the surrounding area.

Example: That girl has a pretty face.


Definition: One's facial expression.

Example: Why the sad face?


Definition: (in expressions such as 'make a face') A distorted facial expression; an expression of displeasure, insult, etc.

Example: Children! Stop making faces at each other!


Definition: The public image; outward appearance.

Example: He managed to show a bold face despite his embarrassment.


Definition: The frontal aspect of something.

Example: The face of the cliff loomed above them.


Definition: An aspect of the character or nature of someone or something.

Example: Poverty is the ugly face of capitalism.


Definition: Presence; sight; front.

Example: to fly in the face of danger


Definition: The directed force of something.

Example: They turned the boat into the face of the storm.


Definition: Good reputation; standing in the eyes of others; dignity; prestige. (See lose face, save face).


Definition: Shameless confidence; boldness; effrontery.

Example: You've got some face coming round here after what you've done.


Definition: Any surface, especially a front or outer one.

Example: Put a big sign on each face of the building that can be seen from the road.


Definition: Any of the flat bounding surfaces of a polyhedron. More generally, any of the bounding pieces of a polytope of any dimension.


Definition: The numbered dial of a clock or watch, the clock face.


Definition: The mouth.

Example: He's always stuffing his face with chips.


Definition: Makeup; one's complete facial cosmetic application.

Example: I'll be out in a sec. Just let me put on my face.


Definition: (metonymic) A person.

Example: It was just the usual faces at the pub tonight.


Definition: A familiar or well-known person; a member of a particular scene, such as music or fashion scene.

Example: He owned several local businesses and was a face around town.


Definition: A headlining wrestler with a persona embodying heroic or virtuous traits and who is regarded as a "good guy", especially one who is handsome and well-conditioned; a baby face.

Example: The fans cheered on the face as he made his comeback.


Definition: The front surface of a bat.


Definition: The part of a golf club that hits the ball.


Definition: The side of the card that shows its value (as opposed to the back side, which looks the same on all cards of the deck).


Definition: The head of a lion, shown face-on and cut off immediately behind the ears.


Definition: The width of a pulley, or the length of a cog from end to end.

Example: a pulley or cog wheel of ten inches face


Definition: A typeface.


Definition: Mode of regard, whether favourable or unfavourable; favour or anger.


Definition: The amount expressed on a bill, note, bond, etc., without any interest or discount; face value.

icon arrow

face

Phonetic: "/feɪs/"

Part Of Speech: verb


Definition: (of a person or animal) To position oneself or itself so as to have one's face closest to (something).

Example: Face the sun.


Definition: (of an object) To have its front closest to, or in the direction of (something else).

Example: Turn the chair so it faces the table.


Definition: To cause (something) to turn or present a face or front, as in a particular direction.


Definition: To be presented or confronted with; to have in prospect.

Example: We are facing an uncertain future.


Definition: To deal with (a difficult situation or person); to accept (facts, reality, etc.) even when undesirable.

Example: I'm going to have to face this sooner or later.


Definition: To have the front in a certain direction.

Example: The seats in the carriage faced backwards.


Definition: To have as an opponent.

Example: Puddletown United face Mudchester Rovers in the quarter-finals.


Definition: To be the batsman on strike.

Example: Willoughby comes in to bowl, and it's Hobson facing.


Definition: To confront impudently; to bully.


Definition: To cover in front, for ornament, protection, etc.; to put a facing upon.

Example: a building faced with marble


Definition: To line near the edge, especially with a different material.

Example: to face the front of a coat, or the bottom of a dress


Definition: To cover with better, or better appearing, material than the mass consists of, for purpose of deception, as the surface of a box of tea, a barrel of sugar, etc.


Definition: To make the surface of (anything) flat or smooth; to dress the face of (a stone, a casting, etc.); especially, in turning, to shape or smooth the flat surface of, as distinguished from the cylindrical surface.


Definition: (retail) To arrange the products in (a store) so that they are tidy and attractive.

Example: In my first job, I learned how to operate a till and to face the store to high standards.

icon arrow

oneself

Phonetic: "/wʌnˈsɛlf/"

Part Of Speech: pronoun


Definition: A person's self: general form of himself, herself, themself or yourself.

Example: Teaching oneself to swim can be dangerous.

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor!

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.