losa radiante

Kullanım örnekleri

losa radiante
floor with radiant in-floor heating
icon arrow

floor

Phonetic: "/flɔː/"

Part Of Speech: noun


Definition: The interior bottom or surface of a house or building; the supporting surface of a room.

Example: The room has a wooden floor.


Definition: Ground (surface of the Earth, as opposed to the sky or water or underground).


Definition: The lower inside surface of a hollow space.

Example: Many sunken ships rest on the ocean floor.


Definition: A structure formed of beams, girders, etc, with proper covering, which divides a building horizontally into storeys/stories.


Definition: The supporting surface or platform of a structure such as a bridge.

Example: Wooden planks of the old bridge's floor were nearly rotten.


Definition: A storey/story of a building.

Example: For years we lived on the third floor.


Definition: In a parliament, the part of the house assigned to the members, as opposed to the viewing gallery.


Definition: Hence, the right to speak at a given time during a debate or other public event.

Example: The mayor often gives a lobbyist the floor.


Definition: That part of the bottom of a vessel on each side of the keelson which is most nearly horizontal.


Definition: The rock underlying a stratified or nearly horizontal deposit.


Definition: A horizontal, flat ore body.


Definition: The largest integer less than or equal to a given number.

Example: The floor of 4.5 is 4.


Definition: An event performed on a floor-like carpeted surface.


Definition: A floor-like carpeted surface for performing gymnastic movements.


Definition: A lower limit on the interest rate payable on an otherwise variable-rate loan, used by lenders to defend against falls in interest rates. Opposite of a cap.


Definition: A dance floor.


Definition: The area in which business is conducted at a convention or exhibition

icon arrow

floor

Phonetic: "/flɔː/"

Part Of Speech: verb


Definition: To cover or furnish with a floor.

Example: floor a house with pine boards


Definition: To strike down or lay level with the floor; to knock down.


Definition: (driving) To accelerate rapidly.

Example: As soon as our driver saw an insurgent in a car holding a detonation device, he floored the pedal and was 2,000 feet away when that car bomb exploded. We escaped certain death in the nick of time!


Definition: To silence by a conclusive answer or retort.

Example: Floored or crushed by him. — Coleridge


Definition: To amaze or greatly surprise.

Example: We were floored by his confession.


Definition: To finish or make an end of.

Example: I've floored my little-go work — ed Hughes


Definition: To set a lower bound.

icon arrow

with

Part Of Speech: adverb


Definition: Along, together with others, in a group, etc.

Example: Do you want to come with?

icon arrow

with

Part Of Speech: preposition


Definition: Against.

Example: He picked a fight with the class bully.


Definition: In the company of; alongside, close to; near to.

Example: He went with his friends.


Definition: In addition to; as an accessory to.

Example: She owns a motorcycle with a sidecar.


Definition: Used to indicate simultaneous happening, or immediate succession or consequence.

Example: Jim was listening to Bach with his eyes closed.


Definition: In support of.

Example: We are with you all the way.


Definition: In regard to.

Example: He was pleased with the outcome.


Definition: To denote the accomplishment of cause, means, instrument, etc; – sometimes equivalent to by.

Example: slain with robbers


Definition: Using as an instrument; by means of.

Example: Find what you want instantly with our search engine.


Definition: Using as nourishment; more recently replaced by on.


Definition: Having, owning.

Example: It was small and bumpy, with a tinge of orange.


Definition: Affected by (a certain emotion or condition).

Example: He spoke with sadness in his voice.


Definition: Prompted by (a certain emotion).

Example: green with envy; flushed with success

icon arrow

radiant

Phonetic: "/ˈɹeɪdi.ənt/"

Part Of Speech: noun


Definition: A point source from which radiation is emitted.


Definition: The apparent origin, in the night sky, of a meteor shower.


Definition: A straight line proceeding from a given point, or fixed pole, about which it is conceived to revolve.

icon arrow

radiant

Phonetic: "/ˈɹeɪdi.ənt/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Radiating light and/or heat.

Example: the radiant sun


Definition: Emitted as radiation.


Definition: Beaming with vivacity and happiness.

Example: a radiant face


Definition: Emitting or proceeding as if from a center.


Definition: Giving off rays; said of a bearing.

Example: the sun radiant;  a crown radiant


Definition: Having a ray-like appearance, like the large marginal flowers of certain umbelliferous plants; said also of the cluster which has such marginal flowers.

icon arrow

heating

Phonetic: "/ˈhiːtɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To cause an increase in temperature of (an object or space); to cause to become hot (often with "up").

Example: I'll heat up the water.


Definition: To become hotter.

Example: There's a pot of soup heating on the stove.


Definition: To excite or make hot by action or emotion; to make feverish.


Definition: To excite ardour in; to rouse to action; to excite to excess; to inflame, as the passions.


Definition: To arouse, to excite (sexually).

Example: The massage heated her up.

icon arrow

heating

Phonetic: "/ˈhiːtɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: A system that raises the temperature of a room or building. Compare heater.


Definition: The act of making something hot.

Example: The crucible was subjected to several heatings.

icon arrow

heating

Phonetic: "/ˈhiːtɪŋ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Causing heat.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor!