pıo modu

Kullanım örnekleri

pıo modu
pio mode
icon arrow

mode

Phonetic: "/məʊd/"

Part Of Speech: noun


Definition: One of several ancient Greek scales.


Definition: One of several common scales in modern Western music, one of which corresponds to the modern major scale and one to the natural minor scale.


Definition: A particular means of accomplishing something.

Example: What was the mode of entry?


Definition: A particular state of being, or frame of mind.

Example: After a series of early setbacks, her political campaign is in crisis mode.


Definition: The most frequently occurring value in a distribution


Definition: A state of a system that is represented by an eigenfunction of that system.


Definition: One of various related sets of rules for processing data; more generally, any state of the system associated with certain behaviours.

Example: In insert mode, characters typed are directly inserted into the buffer.


Definition: A series of settings on a device used for a specific purpose.

Example: airplane mode; night mode


Definition: A variation in gameplay, such as a difficulty level.


Definition: (grammar) A verb form that depends on how its containing clause relates to the speaker’s or writer’s wish, intent, or assertion about reality.


Definition: That which exists only as a quality of substance.


Definition: In lace-making, a small decorative piece inserted into a pattern.


Definition: The openwork between the solid parts of a pattern.


Definition: A woman's mantle with a hood.

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.