ángulos alternos externos

Kullanım örnekleri

ángulos alternos externos
alternate exterior angles
icon arrow

alternate

Part Of Speech: noun


Definition: That which alternates with something else; vicissitude.


Definition: A substitute; an alternative; one designated to take the place of another, if necessary, in performing some duty.


Definition: A proportion derived from another proportion by interchanging the means.


Definition: A replacement of equal or greater value or function.


Definition: Figures or tinctures that succeed each other by turns.

icon arrow

alternate

Part Of Speech: verb


Definition: To perform by turns, or in succession; to cause to succeed by turns; to interchange regularly.


Definition: To happen, succeed, or act by turns; to follow reciprocally in place or time; followed by with.

Example: The flood and ebb tides alternate with each other.


Definition: To vary by turns.

Example: The land alternates between rocky hills and sandy plains.


Definition: To perform an alternation (removal of alternate vertices) on (a polytope or tessellation); to remove vertices (from a face or edge) as part of an alternation.

icon arrow

alternate

Part Of Speech: adjective


Definition: Happening by turns; one following the other in succession of time or place; first one and then the other (repeatedly)

Example: alternate picking is a guitar playing technique


Definition: Designating the members in a series, which regularly intervene between the members of another series, as the odd or even numbers of the numerals; every other; every second.

Example: the alternate members 1, 3, 5, 7, etc.


Definition: Other; alternative.

Example: He lives in an alternate universe and an alternate reality.


Definition: (of leaves) Distributed singly at different heights of the stem, and at equal intervals as respects angular divergence.

Example: Many trees have alternate leaf arrangement (e.g. birch, oak and mulberry).

icon arrow

exterior

Phonetic: "/ɛkˈstɪəɹɪə/"

Part Of Speech: noun


Definition: The outside part, parts or surface of something.

Example: The sticker was attached to the exterior of the package


Definition: Foreign lands.

Example: She is our new minister of the exterior

icon arrow

exterior

Phonetic: "/ɛkˈstɪəɹɪə/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Relating to the outside parts or surface of something.

Example: the exterior part of a sphere


Definition: Being from outside a country; foreign.

Example: the exterior relations of a state or kingdom


Definition: Outdoor.

icon arrow

angles

Part Of Speech: noun


Definition: A figure formed by two rays which start from a common point (a plane angle) or by three planes that intersect (a solid angle).

Example: the angle between lines A and B


Definition: The measure of such a figure. In the case of a plane angle, this is the ratio (or proportional to the ratio) of the arc length to the radius of a section of a circle cut by the two rays, centered at their common point. In the case of a solid angle, this is the ratio of the surface area to the square of the radius of the section of a sphere.

Example: The angle between lines A and B is π/4 radians, or 45 degrees.


Definition: A corner where two walls intersect.

Example: an angle of a building


Definition: A change in direction.

Example: The horse took off at an angle.


Definition: A viewpoint; a way of looking at something.


Definition: The focus of a news story.


Definition: Any of various hesperiid butterflies.


Definition: A storyline between two wrestlers, providing the background for and approach to a feud.


Definition: An ulterior motive; a scheme or means of benefitting from a situation, usually hidden, often immoral

Example: His angle is that he gets a percentage, but mostly in trade.


Definition: A projecting or sharp corner; an angular fragment.


Definition: Any of the four cardinal points of an astrological chart: the Ascendant, the Midheaven, the Descendant and the Imum Coeli.

icon arrow

angles

Part Of Speech: verb


Definition: (often in the passive) To place (something) at an angle.

Example: The roof is angled at 15 degrees.


Definition: To change direction rapidly.

Example: The five ball angled off the nine ball but failed to reach the pocket.


Definition: To present or argue something in a particular way or from a particular viewpoint.

Example: How do you want to angle this when we talk to the client?


Definition: (cue sports) To hamper (oneself or one's opponent) by leaving the cue ball in the jaws of a pocket such that the surround of the pocket (the "angle") blocks the path from cue ball to object ball.

icon arrow

angles

Part Of Speech: noun


Definition: A fishhook; tackle for catching fish, consisting of a line, hook, and bait, with or without a rod.

icon arrow

angles

Part Of Speech: verb


Definition: To try to catch fish with a hook and line.


Definition: (with for) To attempt to subtly persuade someone to offer a desired thing.

Example: He must be angling for a pay rise.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.

Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.